יום ש', יג’ בשבט תשע”ט
שילוב
דף הבית תלמידים חולים צור קשר

סיוע פרטניבקשה לסיוע אישי עבור תלמיד ממשיך נעשית בוועדת שילוב בית ספרית ומוגשת למתי"א עד לתאריך 15.5 בשנה"ל נתונה ובעובר תלמיד חדש עד ה-30.9.את הבקשה יש להזין לשילובית ולהגישה עם הנתונים הבאים:1. שאלון הפניית תלמיד לוועדת שילוב מוסדית חתום ע"י מפקח/ת כולל/ת2. פרטיכול ועדת שילוב מוסדית מהשילובית3. כלי להערכת רמת תפקוד4. מסמך קביל עדכני5. פרוטוקול לקביעת סוג טיפול מישיבת השילוב6. לתלמיד חדש - צילום ת"ז שח הורי התלמיד. טפסים: טופס בקשה לתמיכה מסוג סייעת.doc פרוטוקול ישיבת שילוב.doc כלי להערכת רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת טופס לבקשת וועדת חריגים לסייעת

 
 
תכניות תח"י\תל"א\תל"כ
לקויות מורכבות
התאמות הבחנות
למידה בשעת חירום
ניהול